Úvod Aktuality

Transformace

Aktuality

Píseň mého srdce

 

Milí čtenáři, jistě jste postřehli, že skoro vždy píši, když to cítím, když jsem něco prožil, o co se chci s vámi podělit svým srdcem a někdy i trochu rozumem nebo také, když mě něco bolí, co kolem sebe vidím, či bych to chtěl říci člověku, lidem, kteří nejednají správně, jsou nevědomí, ale nemohu jim nic říci, protože by nepochopili a ještě se mi vysmáli. Je to stav vědomí, kdy nás za ty druhé srdce bolí, také i pláčete smutkem, jak je vám za ně třeba stydno a tolik byste jim chtěli pomoci a není to možné. Všichni jsme spolu navzájem propojeni, a tak se mě dotýká, když starého člověka okradou, když řidič ujede od nehody, kde někoho zabil, když si děti neváží svých rodičů nebo je na mnoha místech světa hlad. Ano, a i toho umějí využívat pro sebe další. To se mě to dotýká, že vidím-li nedostatek lásky mezi námi, pláči a skrývám své slzy doma. Nemluvím o tom s nikým a vám to svěřuji, protože cítím, že i vy jste podobní jako já. A je nás takových zcela jistě většina. Vždyť každý má citlivé srdce.

 

Číst dále: Transformace

 

Útěky

Aktuality

Píseň mého srdce

 

Jistě měl skoro každý z vás, přinejmenším v pubertě, problémy s rodiči. Přesněji, spíše rodiče měli problém s vámi. Vůbec vás nechápali, nic vám nechtěli dovolit, jejich názory byly staromódní, chtěli, abyste v životě dělali něco úplně jiného, než jste chtěli dělat vy. Kvůli tomu vás strašně štvali a vy jste chtěli odejít někam jinam, kde žádní rodiče nebudou a budete si moci dělat, co chcete. Otravovali vás tak, že byste nejradši utekli a někteří z vás to dokonce udělali. Útěky a důvody k nim mohou být ovšem různé...

Číst dále: Útěky

   

Tantra

Aktuality

Tantra je duchovní cesta čili nauka vedoucí k osvícení.

Praha, 21. června 2017

Nakladatelský dům GRADA představuje novou publikaci s názvem Rozpravy o tantře. Po úspěšných Rozpravách o józe přichází zkušený tantrista Jiří Mazánek s novou knihou, ve které přehledně a komplexně rozpravuje o tantře jakožto o duchovní cestě a celoživotním poznání. Knihu vhodně doplňují barevné materiály.

 

 

Duchovní základy
i praktická cesta

 

Výraz tantra je v tzv. západním světě dnes hodně znám a bývá sklo­ňován ve všech pádech. Hlavně díky senzacechtivým novinářům lidé získali představu, že jde o jakýsi neuvěřitelný, nadlidský či až božský sex. Zpětným odrazem se toto „po­znání“ vrátilo do Indie a mnozí du­chovní učitelé, přestože je Indie zemí velmi puritánskou, začali zá­jemcům nejen z řád turistů tantru nesprávně vykládat jako starobylou nauku o sexu. Obzvláště na několika místech, kde se zachovaly tzv. ero­tické chrámy. Ve skutečnosti jsou tyto chrámy zasvěceny něčemu zcela jinému než erotice.

Pokud se nejedná v tantře o žádný sex, proč se tedy v souvislosti
s tantrou mluví pouze o něm? Vždy, když se něco vytrhne z kontextu
a nesprávně interpretuje a vše pod­statné je opomenuto, vznikne nedo­rozumění. Tantra je duchovní cesta čili nauka vedoucí k osvícení. Aby­chom ji tedy mohli pochopit, mu­síme poznat vše, co se v její teorii a praxi užívá a také vědět, co znamená osvícení a mít touhu jej dosáhnout. Od počátku totiž nejde o nic snadného, ač by to tak podle článků v časopisech mohlo vypadat, nýbrž o velmi náročnou disciplínu, a to po všech stránkách, jaké si dovedeme představit. Tantra je totiž to, čemu se dnes říká celostní neboli holistická cesta.

 

Číst dále: Tantra

   

Osvícení

Aktuality

Často se mě lidé ptají, jestli jsem osvícený, jiní o tom nepochybují a dokonce to o mě rozhlašují. Pak jsou ovšem ještě další, pro něž rozhodně osvícený nejsem. Já se divím, že vůbec někdo může o mém osvícení pochybovat, když jsem osvícený od narození. Rozhodl jsem se tedy odložit své intimno a vše vám osvětlit. Jak víte, rozhodně vždy píši pouze to, co jsem opravdu prožil, tak o tom nepochybujte. A protože těch osvícení bylo více, ba co říci, osvícený jsem každou chvíli, tak začnu již od dětství.

1. osvícení

Nevím přesně, kolik mi bylo let, ale určitě jsem ještě nechodil do školy. Rodiče něco večer dělali v kuchyni a já si hrál vedle v pokoji. Nesmírně mě zaujala elektrická zásuvka na lampu. Chtěl jsem ji pořádně prozkoumat a tak jsem do ní něco strčil. A najednou mě to osvítilo. Byl to takový zážitek, že jsem byl zkoprnělý a celý bílý jako anděl. Přišel jsem se v tomto změněném stavu vědomí pochlubit do kuchyně k rodičům a ti hned pochopili, že ke mně musí být vnímaví a nesnažit se můj zážitek rozebírat. Mně přinesl velké poznání, že jsem od této chvíle začal více rozlišovat. A rozlišování, jak jistě víte, je základem sebepoznání a veškeré duchovní praxe.

Číst dále: Osvícení

   

Jiří Mazánek – Meditace s citerami

Aktuality

Nové CD s meditační hudbou Jiřího Mazánka

Jiří Mazánek – Meditace s citerami

Meditation with Zithers

Nové album nejznámějšího českého multiinstrumentalisty interpretujícího meditační a duchovní hudbu. Tentokrát zvolil různé druhy citer z celého světa pro strunnou meditaci.

Uslyšíte finská kantele, středověká psalteria, bavorské citery, na které hraje svým vlastním, osobitým způsobem.

Ale nejen to – také přidal rozmluvy se sitárem, flétnou suling z Bali, tibetské mísy a sugestivní zpěv.

Celé album je duchovně laděno tak, aby přispělo k vašemu ponoření a spočinutí.

Číst dále: Jiří Mazánek – Meditace s citerami

   

Strana 1 z 9