Úvod Kurzy Jógy

Tantra

Jóga a Tantra

Tantra je duchovní cesta čili nauka vedoucí k osvícení.

Praha, 21. června 2017

Nakladatelský dům GRADA představuje novou publikaci s názvem Rozpravy o tantře. Po úspěšných Rozpravách o józe přichází zkušený tantrista Jiří Mazánek s novou knihou, ve které přehledně a komplexně rozpravuje o tantře jakožto o duchovní cestě a celoživotním poznání. Knihu vhodně doplňují barevné materiály.

 

 

Duchovní základy
i praktická cesta

 

Výraz tantra je v tzv. západním světě dnes hodně znám a bývá sklo­ňován ve všech pádech. Hlavně díky senzacechtivým novinářům lidé získali představu, že jde o jakýsi neuvěřitelný, nadlidský či až božský sex. Zpětným odrazem se toto „po­znání“ vrátilo do Indie a mnozí du­chovní učitelé, přestože je Indie zemí velmi puritánskou, začali zá­jemcům nejen z řád turistů tantru nesprávně vykládat jako starobylou nauku o sexu. Obzvláště na několika místech, kde se zachovaly tzv. ero­tické chrámy. Ve skutečnosti jsou tyto chrámy zasvěceny něčemu zcela jinému než erotice.

Pokud se nejedná v tantře o žádný sex, proč se tedy v souvislosti
s tantrou mluví pouze o něm? Vždy, když se něco vytrhne z kontextu
a nesprávně interpretuje a vše pod­statné je opomenuto, vznikne nedo­rozumění. Tantra je duchovní cesta čili nauka vedoucí k osvícení. Aby­chom ji tedy mohli pochopit, mu­síme poznat vše, co se v její teorii a praxi užívá a také vědět, co znamená osvícení a mít touhu jej dosáhnout. Od počátku totiž nejde o nic snadného, ač by to tak podle článků v časopisech mohlo vypadat, nýbrž o velmi náročnou disciplínu, a to po všech stránkách, jaké si dovedeme představit. Tantra je totiž to, čemu se dnes říká celostní neboli holistická cesta.

 

Číst dále: Tantra

 

Kurz jógy a bdělosti

Jóga a Tantra

alt

Pod vedením Jiřího Mazánka a Clio Bugel "Kalyani" z Urugvaye

každé úterý 19:30 – 21:30

tělocvična v 1.patře u 7. koleje na Masarykově nádraží

Kurz využívá prvků

  • meditace
  • cesty lásky
  • jógy zvuku
  • dechových cvičení
  • krija jógy
  • a dalších metod

Cvičení nevycházejí pouze z jógy, nýbrž obsáhnou možnosti i dalších systémů práce s vědomím

Jsou zaměřena na

  • mysl
  • energii
  • dech
  • tělo
 

 

První lekce se koná 1.10.2013

Přihlášky na tel. 608 113 202, 605 100 969 (English)

   

Individuální kurz

Jóga a Tantra

Individuální výuka

 

Osobní vedení

Jóga

Tantra

Duchovní rozvoj

Vede Jiří Mazánek

 

Zkušený učitel jógy a tantry, který své kurzy pořádá již 30 let. Vše, co se praktikuje, je využito k otevření srdce, odložení mysli a dosažení bdělosti, radosti a přirozenosti.

 

 

Možno v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách dle dohody.

Podrobnější informace na webové stránce www.jirimazanek.info

Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

nebo na tel.: 222 783 126, 608 113 202

   

Kurzy osobního rozvoje

Jóga a Tantra

Dlouho jsem přemýšlel, jak co nejpřesněji nazvat semináře a kursy, které již 30 let pořádám, protože jejich obsah je různorodý a záměrně se nechce zařadit do jednoho duchovního směru, aby neustrnul a nestal se stereotypem. Vše, co se praktikuje, je využito k otevření srdce, odložení mysli a dosažení bdělosti, radosti a přirozenosti.

Číst dále: Kurzy osobního rozvoje