Tantra

Tantrické milování

Články, rozhovory

Nejsilnějším pudem v člověku je pochopitelně jako u každého živého tvora touha žít, přežít, prostě být, nezemřít. S ním souvisí a hned na něj se logicky navazuje touha se rozmnožovat, udržovat rod ve svých dětech. To vše je člověku vrozeno právě proto, aby na Zemi stále trval život. Proto je ve světě živých tvorů vzájemná přitažlivost, pohlavní touha a s ní související sexuální akt spojení obou pohlaví. To je však jen na té nejhlubší úrovni. Touha po druhém pohlaví se projevuje neustálým, vzájemným vyrovnáváním sil přitažlivosti a odpudivosti. Ač je to trochu divné, nemůže být pouze přitažlivost, ale musí být též opačná síla, aby se stále dosahovalo rovnováhy ve vesmíru. Díky tomu krouží planety ve svých drahách a nespadne na Zemi Měsíc, či naopak není Země vtažena do Slunce atd.

Číst dále: Tantrické milování

 

Kundaliní šakti

Články, rozhovory

Panuje mnoho nedorozumění a neznalosti ohledně této božské ženské energie, protože existuje hodně knih, v nichž je o ní zmínka od lidí, kteří s ní vůbec nepracují, pouze jenom převzali informace ze zdrojů, které nejsou směrodatné. Proto je třeba se přidržet nejprve tradičního pojetí a vysvětlení této energie a teprve potom je rozšiřovat o modernější zkušenosti těch, kdo je opravdu zažili, případně porovnávat s obdobnými zážitky z jiných kultur než je indická. Hodně informací z této oblasti najdete v chystané knize Bonnie Greenwellové Energie transformace, která vyjde v nejbližší době ve vydavatelství Dharmagaia.Rozhodně se musíme zbavit představy, že jakákoli práce s touto silou je nebezpečná a může nám ublížit. Nadevše důležitý je vždy zkušený učitel, neboli sadguru, který vás zasvětí a povede touto duchovní cestou, která má problémy jako každá jiná cesta. Samozřejmě, že mohou vyvstat i samovolné zkušenosti zážitku kundaliní, ale ty jsou spíše sporadické a pokud chcete na ně navázat, je opravdu třeba vyhledat kvalifikovaného učitele a podřídit se jeho pokynům do té doby, než jste schopni samostatně pracovat. Abychom pochopili, co je to kundaliní šakti, jak v těle funguje a jak s ní pracovat. Pro pochopení celého systému je potřeba si na začátek vysvětlit něco z teorie.

Číst dále: Kundaliní šakti

   

Rozhovor Vojtěcha Lavičky s Jiřím Mazánkem

Články, rozhovory

Jiří Mazánek. Mnozí jej znají jako skladatele a interpreta meditativní hudby. Jiní jej znají především jako inspirátora a vydavatele deset let vycházejícího časopisu Dotek, informujícího všechny zájemce o různorodé duchovní proudy o dění v této oblasti. Další jej znají hlavně jako učitele náda a mantra jógy. Ale Tantramagazín jej požádal o rozhovor protože je také znalcem tantrajógy. 

Číst dále: Rozhovor Vojtěcha Lavičky s Jiřím Mazánkem

   

Tantra - sexuální cesta k bohu?

Články, rozhovory

Motto:

"Láskou orientovaný člověk je zbožný člověk.
Láska může vzniknout jen u hluboce duchovních a zbožných lidí.
Sex může mít každý. Lásku však ne.
Prostřednictvím lásky je ve vás vše
- meditace, modlitba i Bůh.
To mínil Ježíš, když řekl:
Bůh je láska."

Bhagavan Šrí Radžnýš 

Číst dále: Tantra - sexuální cesta k bohu?

   

Slova lásky

Články, rozhovory

Tantra

Od tohoto čísla se spolu budeme pravidelně setkávat, abychom si povídali o lásce. Záměrně neříkám pouze o sexu, přestože si o něm také budeme mnoho povídat. Myslím si však, že skutečný sex nemůže bez lásky existovat. Možná mi budou někteří odporovat a říkat, že bez ní sex možný je. Samozřejmě, že každý ví, že takový sex je možný. Většině z nás však asi sex bez lásky nic neříká. Každý spojuje své milování s citem, se vztahem, s předáváním a přijímáním. To, co hledáme není pouze uspokojení fyzické, při kterém dojde k orgasmu, ale také uspokojení psychické. To není nikterak snadné. Ve skutečnosti je všechno propojeno.

Číst dále: Slova lásky

   

Strana 1 z 2