Tantra

Jóga a Tantra

Tantra je duchovní cesta čili nauka vedoucí k osvícení.

Praha, 21. června 2017

Nakladatelský dům GRADA představuje novou publikaci s názvem Rozpravy o tantře. Po úspěšných Rozpravách o józe přichází zkušený tantrista Jiří Mazánek s novou knihou, ve které přehledně a komplexně rozpravuje o tantře jakožto o duchovní cestě a celoživotním poznání. Knihu vhodně doplňují barevné materiály.

 

 

Duchovní základy
i praktická cesta

 

Výraz tantra je v tzv. západním světě dnes hodně znám a bývá sklo­ňován ve všech pádech. Hlavně díky senzacechtivým novinářům lidé získali představu, že jde o jakýsi neuvěřitelný, nadlidský či až božský sex. Zpětným odrazem se toto „po­znání“ vrátilo do Indie a mnozí du­chovní učitelé, přestože je Indie zemí velmi puritánskou, začali zá­jemcům nejen z řád turistů tantru nesprávně vykládat jako starobylou nauku o sexu. Obzvláště na několika místech, kde se zachovaly tzv. ero­tické chrámy. Ve skutečnosti jsou tyto chrámy zasvěceny něčemu zcela jinému než erotice.

Pokud se nejedná v tantře o žádný sex, proč se tedy v souvislosti
s tantrou mluví pouze o něm? Vždy, když se něco vytrhne z kontextu
a nesprávně interpretuje a vše pod­statné je opomenuto, vznikne nedo­rozumění. Tantra je duchovní cesta čili nauka vedoucí k osvícení. Aby­chom ji tedy mohli pochopit, mu­síme poznat vše, co se v její teorii a praxi užívá a také vědět, co znamená osvícení a mít touhu jej dosáhnout. Od počátku totiž nejde o nic snadného, ač by to tak podle článků v časopisech mohlo vypadat, nýbrž o velmi náročnou disciplínu, a to po všech stránkách, jaké si dovedeme představit. Tantra je totiž to, čemu se dnes říká celostní neboli holistická cesta.

 

 

O autorovi:

  • Učitel jógy a tantry

 

  • Hudebník, hudební redaktor v Českém rozhlase Vltava (pořady OÁZA a Mezi Drakem a Hadem)

 

  • Spisovatel a básník

 

 

Vnitřní zkušenosti autora jsou od počátku spojeny s hudbou a zvukem. Sbíral je nejprve mnohahodinovými improvizacemi na kytaru, při nichž upadal do extatických stavů. Vyučovat jógu začal na sklonku 70. let. V 90. letech ho přijímá za žáka svámí Šambhušivánanda, dostává mantru, meditaci a duchovní jméno. Spolupracoval s manžely Tomášovými, Borisem Merhautem a Rudolfem Skarnitzlem, setkával se s většinou žáků Fráni Drtikola a stal se prvním žákem svámího Mahéšvaránandy. Organizoval také tajná setkávání s prvními vyslanci hnutí Haré Kršna. Největší vliv však na něj měl o učení a osobnost Paramahansa Jógánandy, dlouholeté působení se sitáristou Roopem Vermou a hudba Šrí Ganapati Saččídánanda Svámídžího.

Zasvěcení do tantry dostal od svámího Šambhušivánandy, z učení školy Svámího Satjánandy
a Skandinávské školy jógy, tantry a meditace. Toto vše prohloubil dlouholetou individuální praxí. Již od 80. let pracuje také s mantrami. Studiem a intenzivní praxí získal hluboké vnitřní zkušenosti, které potom předával v kursech, na seminářích a letních soustředěních. K tantře ho přivedly osobní zážitky zde i v Indii, a setkání s učiteli na semináři Skandinávské školy jógy, tantry a meditace. Vedle jógy začal později vyučovat i tantru, zpočátku smíšenou, potom se zaměřil pouze na tantru pro ženy. Tantrické zkušenosti promítá také do své hudby (CD zaměřená na čakry) i do článků a knih. Vydal přes 30 CD duchovní a meditační hudby.

K dispozici po vyžádání:

  • PDF knihy/recenzní výtisk

  • hi-res obálka

  • rozhovor s autorem

 

 

Kontaktní údaje:

Ing. Jiří Mazánek

Adresa:
Tachovské náměstí 1
Praha 3 - Žižkov
Česká Republika
130 00
Email:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Telefon:
222 783 126, 608 113 202